Du är här: Funderingsprofessorn - Funderingar 2
Professorn i Funderingar

Välkommen till
Professorns i Funderingar hemsidor!

 

Fler funderingar
Med hjälp av Internet och bredband kan vi hålla fullständig koll på allt runt omkring, senaste travresultatet, vad som pågår i Indien, och fortfarande inte ha en susning om vad grannen heter.... (aug. 2001)
Hur skulle det bli om man byter ut "skall" och "måste" mot "vill" - och mena det? (dec. 2002)
"Sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna" duger inte, då har man ju redan reducerat målet till att vara "bara" trädtopparna. Prova "Sikta mot stjärnorna och använd trädtopparna som delmål" så går det nog bättre. (dec. 2001)
Hur skall man ställa sig till situationen att en galning tränger sig in till mig där jag umgås med en kär vän och säger till mig "Om tio minuter skjuter jag en av er, du får bestämma vem det ska bli". (Lånat från mäster Ulf, sommaren 2000)
Vi blir ju allt fler på jorden, vad kommer att hända när vattnet inte längre räcker till? Det är ju enklare och billigare att flytta människor än det är att flytta vatten -Kommer vi att se en mass-flytt till vattenrika områden som Norden? (hösten 1998)
När man bygger höga hus använder man höga lyftkranar - Hur gör man när man bygger dessa lyftkranar?
Dåliga nyheter sprids snabbt helt enkelt därför att ingen är bekväm med att hålla i dem, man vill så väldigt gärna dela med sig. Det är därför chefen alltid berättar om det uteblivna lönepåslaget på en fredag, så att han/hon slipper dras med eländet över helgen. (våren 2001)
Det finns ingen anledning att ångra sina tidigare val. Vid tiden för valet var det det bästa valet och vi kan inte styra framtiden. Eller kan vi det? (sommaren 2001)
Är 45 mer eller mindre jämnt än 39? Båda är ju jämnt delbara med tre, fast 39 är ju produkten av två primtal (3 och 13), medans 45 är produkten av tre primtal (3, 3 och 5). Båda är ju egentligen produkter av två (unika) primtal. Fast alla tal som inte är primtal är ju produkter av primtal. (våren 2001)
Ensamhet avnjutes ibland bäst i sällskap. (juni 2001)
Tänk så tråkigt det skulle vara om det var kul hela tiden! Och vilken tur att det är tråkigt ibland! (juni 2001)
Den som lever får se. Men hur är det med de andra då? (juni 2001)
Kan djur ha nära-döden upplevelser eller är det bara människor? Kan alla människor, har alla människor förmågan att ha nära-döden upplevelser? (apr 2000)
Man kan inte lagra, ackumulera, pussar och kramar, man kan bara lagra behovet! (1996)
Aftonbladets annonskampanj i början på 90-talet: "Aftonbladet förtjänar mer än att bara läsas av socialdemokrater.". Jag undrar vad mera socialdemokraterna skall göra med tidningen. (1992)
En vän från Kanada skriver om sina söner som är dyslektiker: "At first I was upset that they had a "learning disorder", now I look at it as the schools have a "teaching disorder". The boys' doctor is also dyslexic, and says that is why he has a computer and a secretary!!" (1994)

Vidare

Hur slumpmässig är slumpen?

Slumpen, och enbart slumpen, har åstadkommit allt, från ur-soppan till människan, sade nobelpristagaren Christian de Duve på tal om livets uppkomst. Men är slumpen en förnuftig förklaring till livets ursprung? Vad är slumpen? Somliga tänker på matematisk sannolikhet, på den slump som gäller när man t ex singlar slant. Men det är inte i den betydelsen de flesta forskare använder ordet slump när de talar om livets uppkomst.

Det vaga begreppet slump används som ersättning för ett mera exakt ord, t ex orsak, i synnerhet när orsaken är okänd. Att personifiera slumpen som om vi talade om en orsak, säger biofysikern Donald M Mackay, är som att göra en ologisk övergång från ett vetenskapligt till ett kvasireligiöst mytologiskt begrepp.

Robert C Sproul säger något liknande när den okända orsaken har kallats slumpen så länge, börjar människor glömma att ordet är ett substitut. Antagandet att slumpen är lika med en okänd orsak har för många kommit att betyda att slumpen är lika med orsaken.

Nobelpristagaren Jacques L Monod är en av dem som har använt detta slump-är-lika-med-orsak-resonemang. Den rena slumpen, ingenting annat än slumpen, den absoluta men blinda friheten vid själva grunden för evolutionens underbara byggnad. Det är den enda tänkbara hypotesen, skrev han. Människan vet äntligen att hon är ensam i universums likgiltiga oändlighet, varur hon framstigit genom en slump. Lägg märke till att han säger GENOM EN SLUMP. Monod gör vad många andra gör, han upphöjer slumpen till en skapande princip.

Slumpen presenteras som det medel varigenom livet uppkom på jorden. Ja, enligt vissa ordböcker är slump det tänkta opersonliga som planlöst bestämmer oförklarliga händelser. Den som säger att livet kom till genom en slump säger så ledes att livet kom till genom en orsakande kraft som inte är känd. Skulle det kunna vara så att somliga faktiskt stavar slump med stor bokstav och i själva verket säger skapare.

A philosophy professor stood before his class and had some items in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a large empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks about 2" in diameter. He then asked the students if the jar was full?
They agreed that it was.

So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks. He then asked the students again if the jar was full.
They agreed it was.

The students laughed. The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else.
"Now," said the professor, "I want you to recognise that this is your life. The rocks are the important things - your family, your partner, your health, your children - things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter like your job, your house, your car. The sand is everything else. The small stuff."
"If you put the sand into the jar first, there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you.
Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take time to get medical checkups. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party and fix the disposal."
"Take care of the rocks first - the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand."

But then...
A student then took the jar which the other students and the professor agreed was full, and proceeded to pour in a glass of beer. Of course the beer filled the remaining spaces within the jar making the jar truly full.

The moral of this tale is:
That no matter how full your life is, there is always room for BEER.

Till början på sidan