Du är här: Funderingsprofessorn - Om professorn

Klicka här för att kontakta professorn.Om Professorn

 

Professorn kom till under en kurs i personlig utveckling.


För att vara professor i funderingar och frågeställningar måste man ha vissa värden och föreställningar. Dessa är:

Värden:

 1. Nyfikenhet
 2. Reflektion
 3. Relationer
 4. Öppenhet
 5. Generositet
 6. Tro, troende
 7. Kreativitet, bryta "lagar"
 8. Intelligens

Trosatser:

 • Det finns oändligt många intressanta saker att lära och utforska.
 • Alla har något att bidra med.
 • Allas bidrag är viktigt.
 • Man lär sig mycket genom att läsa och observera.
 • Det blir intressantare funderingar om man diskuterar dem med andra.
 • Funderingar är viktigt; De är ett viktigt bidrag till helheten.
 • Alla har en förmåga att utveckla tankar och funderingar.
 • Det blir roligare när man för ihop funderingar från olika discipliner.
 • Jag måste vara aktiv i att samla intryck och att förmedla mina (och andras) funderingar.
 • Det finns en vilsenhet och ett sökande hos människor nu, en avsaknad av "religion"; Mina (och andras) funderingar kan vara ett bidrag till att minska denna vilsenhet.
 • Jag tror att jag har något att lära av alla jag kommer i kontakt med, och på samma sätt har andra något att lära av mig.
 • Jag är inte alltid öppen för att ta emot andras funderingar.
 • När eleven är redo kommer profeten.
 • När profeten är redo kommer eleven.

Top

För att utveckla professorn:
 • Beskriv professorn, skriv ner data om professorn.
 • Börja skriva "Professorns bok om funderingar".
 • Prata med professorn.
 • Bli mer nyfiken.
 • Berätta mer om nya och gamla funderingar.
 • Bli mer öppen, ta mer initiativ till kontakt med andra.
 • Föreställ hur professorns dag ser ut.
 • Ta med professorn till jobbet.
 • Följ med professorn i en för honom vanlig dag.

Top

Till början på sidan