Välkommen till Diversehörnan
Lite osorterat... Önskelistor

Språklektion Swahili:
Hakuna Matata = Inga problem
Sawa Sawa = OK - Skulle sawa vara bara halvt OK? Nej, absolut inte! Det betyder också OK!

Euripides "Medea":

Drama om den svikna invandrarkvinnan som i hat och förtvivlan hämnas sin man som övergivit henne för en kungadotter.

De sju dödssynderna:
 1. Högmod (Superbia)
 2. Girighet (Avarita)
 3. Otukt (Luxuria)
 4. Avund (Invidia)
 5. Frosseri (Gula)
 6. Vrede (Ira)
 7. Andlig lättja (Acedia)
Antikens sju underverk:
 1. Pyramiderna i Giza
 2. Babylons hängande trädgårdar
 3. Zeusstatyn i Olympia
 4. Artemistemplet i Efesos
 5. Mausoleum i Halikarnassos
 6. Kolossen på Rhodos
 7. Fyrtornet på Faros

Tack till Rillo!

Andra underverk:
 • Taj Mahal (Uppfört 1632-43)
E-mail till Arla forum 99-10-07

Hej!

På Tropicana-förpackningen står det "Använd ej juicen om förpackningen är bruten"
- Hur har ni tänkt er att man då skall kunna dricka juicen?

Träldomen upphörde formellt i Sverige (egentligen Västergötland och Värend (ett område i södra Småland)) 1335 genom ett förbud i en stadga som signerades i Skara av Magnus Eriksson under dennes eriksgata.
Ethos - Personal credibility; Character
Pathos - Empathic, feeling; Relationship
Logos - Reasoning; Contents, logic

Ethos – Logos – Pathos är de klassiska grundbilderna i retoriken, som så ofta glöms bort.

Ethos – vem är du och vad berättigar dig att tala i detta ämne? Du är viktig som person.

Logos – fakta, innehåll och logik i resonemanget. Man säger många gånger att fakta talar för sig själv. Lycka till säger vi då, för fakta klarar sig inte på egen hand utan måste få hjälp av ditt ...

Pathos – den äkthet och energi du lägger i din kommunikation. Har du det du kommunicerar i dig eller bara på dig? Att ha gått från jaha till aha, innan du öppnar munnen är en förutsättning för lyckad kommunikation.

Sveriges regenter >>
Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom -> Happiness
Medlem i Fantomens deckarklubb, medlemsnummer 116 263
Medlem i Alfred E Neumans Fan Supporter Club (AENFSC), medlemsnummer 3818
Esse och Posse, verb; Att vara och Att kunna
 
Esse Posse
Esse to be att vara Posse can kunna
sum I am possum I can
es you are potes you can
est he/she/it is potest he/she/it can
sumus we are possumus we can
estis you are potestis you can
sunt they are possunt they can

Mer latin

UK, GB, England?

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Förenade Kungariket (av) Storbritannien och Nordirland

88:an tillverkades av Trollhätteglass, den lanserades 1964 och var den enda av Trollhätteglass' glassar som överlevde fusionen mellan Trollhätteglass och Glace-Bolaget 1973.
Uttrycket Tredje statsmakten syftar på medias makt att exempelvis styra opinionen och påverka politiken. När uttrycket myntades på 1800-talet ansågs de två första makterna vara kunga- eller regeringsmakten respektive riksdagen.

Många räknar i stället med fyra statsmakter, och tar med rättsväsendet. I den engelsktalande världen används uttrycket fourth estate för att syfta på media. Sverige har däremot inte samma tradition av oberoende domstolsväsende.

Uttrycken tiers état och det engelska third estate har sitt ursprung i tidigt 1600-tal men blev mer populära under franska revolutionen. Termen avsåg en tredje statsmakt, eller ett tredje stånd vid sidan av adel och prästerskap. I analogi med detta myntades under kalla kriget termen tredje världen, och uttrycken tredje världen och tredje statsmakten har genomgått meandrande betydelseskiftningar lika förunderliga som ormens väg på hälleberget.

 

Top

Skicka mejl

 

 

Länkar att prova:

www.saturnus.se

www.konsumentverket.se Budget

www.styrelseakademien.com

www.stressforum.com

www.bfi.com