Välkommen till Grodsidan

Allmänna grodor

- Hur är det med dig? frågade Honoria.
- Jag är alldeles våt svarade han torrt.

Överhälld med brinnande konjak har jag sett den rätten serveras till bortskämda utländska gäster och det gjorde enorm succé.

Vid bäckens strand satt en flicka och mjölkade en ko, men i vattnet såg det omvänt ut.

De älskade varandra, med de voro mycket fattiga. De hade knappast något att äta. De hade bara varandra.

Herr Greve, sa han. Ni har ruinerat mig, ni har krossat mina föräldrars hjärtan, ni har skövlat min dotters lycka och ni har rymt med min hustru. Men tag er i akt! Gå inte för långt!

Under det blodiga året 1793 gåvo de franska tjänarna underbara prov på sin tillgivenhet. För att icke ställa till med tråkigheter för sina husbönder läto många av dem giljotinera sig för att sedan, när de lugna dagarna återkommit, tyst och aktningsfullt återgå till sina sysslor.

Jag kan bäst beskriva henne genom att säga, att hennes profil var vacker hela vägen ner.

Medicinska grodor

Patienten har klagat över smärtor framför allt på kvällen då han gått och lagt sig i analöppningen.

Använder käpp och håller sig på vägarna.

Ordineras högläge av penis efter sexuell aktivitet.

Patienten är steriliserad 1984. Levde då uppenbarligen i ett stormigt äktenskap.

Brev till patienten där jag förklarar att besvären inte kan komma från urinvägarna om de fortfarande finns kvar.

Är allergisk mot hösnuva.

Då han kör bil på kontinenten blir han ofta våt i byxorna.

Har mycket smärtor i underlivet och speciellt när han använder muskeln till urinröret. Har nyligen träffat en flicka, tror att det kan vara träningsvärk.

Mat får han från sonen som ligger infryst.

Halsen som patienten hade besvär med nu i höstas är nu borta.

Kräkningarna försvann på eftermiddagen. Likaså maken.

Söker p g p. att ha slagit i vänster stortå som nästan helt har lossnat. Personalen får dock ej dra loss den, då det gör ont.

Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon skulle återkomma om hon blev medvetslös.

Patienten har bedömts som osammanhängande.

Avföringen har samma färg som dörrarna på avdelning 19.

1974 fick patienten en grävskopa över sig. Sedan dess ringningar i öronen.

Patienten måste sova högt under kudden.

Vänster knä svullnade upp och sökte distriktsläkare.

Patienten fick rådet att gå och hänga sig.

Detta var de patienter som blev liggande på mitt skrivbord.

Grodor i rätten

Fråga: Var det bara ni eller var ni ensam?

Fråga: Säg mig doktorn, om en person dör i sömnen, är det inte så att denne person sakta somnar in, och vet inget om det förrän nästa morgon?

Fråga: Så ni var borta tills ni kom tillbaks?

Fråga: Ni vet inte var det var, och ni har ingen aning om hur det såg ut. Men kan ni försöka beskriva det för rätten...

Fråga: Hur långt ifrån varandra befann sig fordonen vid kollisionen?

Fråga: Så datumet för befrukningen var den åttonde augusti?
Svar: Ja.
Fråga: Och vad gjorde ni vid den tidpunkten?

Fråga: Kommer ni ihåg tidpunkten då ni påbörjade obduktionen?
Svar: Obduktionen började ungefär vid halv nio på kvällen...
Fråga: Och Herr Dennington var alltså död vid detta tillfälle?
Svar: Nej, han satt på bordet och undrade varför jag gjorde en obduktion.

Fråga: Är du sexuellt aktiv?
Svar: Nej, jag ligger bara där.

Grodor från den offentliga sektorn

Den svenska exportens framtid har alltså både sin minussida och sina ljuspunkter, men ljuspunkterna synas lysa klarare än de mörka.

Halv sjukpenning utgör hälften av hel sjukpenning.

ABF startade på måndagskvällen en dragspelskurs i Skelleftehamn med 1 deltagare, uppdelade på 2 grupper, en nybörjare- och en fortsättningsgrupp. Lärare är John Berggren.

Jag vill påpeka för dem, som till äventyrs icke känna förhållandena i Norrland, att där är avstånden så stora att man måste tillryggalägga flera mil för sina naturliga behov.

Diverse grodor

Djuren blev emellertid skrämda av ett tåg och for iväg åt var sitt håll med släden efter.

Den förstfödde förevisades för släkten av den stolte fadern, iklädd mormors egenhändigt stickade ljusblå jacka och byxor, för säkerhets skull försedda med cellstoff.

Påfågeln bredde ut stjärten som en ung brud.

Ibland kan det visserligen förekomma att fadern eller modern blir litet besvikna, när barnet föds. Fadern vill kanske ha en pojke och modern en flicka och så blir det tvärtom.

Om bruden hade varit en riktig karl så hade hon också brutit med brudgummen - för alltid.

Möblerna bör vara lätta och icke nå ända ner till golvet.

Top