Välkommen till Latinhörnan
Lite osorterat... Tillbaka till Diversehörnan

 

Latin Engelska Svenska
Esse to be att vara
Posse can kunna
Ethos Personal credibility; Character  
Pathos Empathic, feeling; Relationship  
Logos Reasoning; Contents, logic  
q.e. - quod est which is det vill säga 
Q.E.D. - quod erat demonstrandum which was to be proved  vilket skulle bevisas
Q.E.F. - quod erat faciendum which was to be done vilket skulle göras
q.l. - quantum libet as much as you like efter behag
q.pl. - quantum placet as much as you like efter behag
q.s. - quantum sufficit sufficient quantity  så mycket som är nog
i.e. - id est  that is  det vill säga
e.g. - exempli gratia for example  t.ex.
i.a. - inter alia among other bl.a.
     

 

Latin 1    Latin 2    Latin 3    Latin 4

Top

Skicka mejl