Klicka här för att komma till Postmuseum
Carl von Linné

Om Carl von Linné

Klicka här för att komma till Postmuseum
Linnea

Mitt intresse för naturvärldens "bjässe" från 1700-talet startade i skolåren i Växjö, staden med många Linnéminnen från hans tidiga utbildningsår.

På senare år har jag riktat intresset mot hans enastående utbildningsverksamhet av elever och allmänhet. Först blev det västgötapersoner som noterades och senare även andra.

Med hänsyn till min nuvarande bostadsort, Skara, har jag ägnat tidigare skaradjäknar särskilt intresse. Så kommer man fram till att alla dessa personer kunde betraktas som elever eller lärjungar till Linné.

För min egen del vill jag definiera begreppet något för att begränsa antalet personer och då blev det enligt följande:

  1. Apostlar, som reste ut i världen, för att sprida Linnés läror.
  2. Lärjungar från Västergötland.
  3. Lärjungar från övriga Sverige inkl. Finland.
  4. Övriga lärjungar, som under kortare tid deltagit i undervisningen.

En del av alla dessa personer har varit särskilt intressanta och har då fått särskilda personliga notiser antecknade.

Dessa amatörmässiga beskrivningar av mina forskningsförutsättningar kan kanske intressera den ärade läsaren av dessa rader att kontakta mej enligt nedan och erfarenheter utbytas.

 

Lennart Asplund

På separat blad visas några av mina anteckningar, som visar hur jag beskriver olika personer.

Till början på sidan